Новини

Да отида ли в офиса или да не отида?

12.06.2024

Въпросът защо хората избират да отидат в офиса или да работят на друго място е по-актуален днес от всякога. Светът на труда се промени драстично през последните години, а с него и предпочитанията и нуждите на служителите. Тук ще разкажем за някои от основните причини, поради които хората избират различни места за работа.

„ПРЕДПОЧИТАМ ДА ОТИДА В ОФИСА, ЗАЩОТО..." :

1. В офиса имам съдействие при управление на проекти: В офисите работят специалисти и екипи, има и технологии, които подпомагат за ефективното планиране и изпълнение на проекти.

2. Работното място е подходящо: Офисите предлагат работни станции с ергономичен дизайн, които са оптимизирани за концентрирана работа и дълги работни часове.

3. Социализация и принадлежност: Социалният аспект на живота в офиса не трябва да се подценява. Това е мястото, където служителите общуват помежду си, създават се приятелски групи и усещане за общност.

4. Технологии и оборудване: Модерните офиси са оборудвани с най-новите технологии и инфраструктура, за да улеснят работата.

5. Допълнителни удобства: Офисите често предлагат удобства като столова, фитнес зали и зони за почивка.

6. Съвместни дейности: Споделени обеди, събития за изграждане на екип и срещи насърчават сплотеността и работата в екип.

7. Видимост с шефовете: Присъствието в офиса увеличава видимостта с висшестоящите, което може да бъде от полза за кариерното развитие.„ПРЕДПОЧИТАМ ДА ОТИДА НА ДРУГИ МЕСТА, ЗАЩОТО...“:

1. Подходящо работно място: пространствата за съвместна работа (co-working places) и домашните офиси могат да бъдат индивидуално проектирани и адаптирани.

2. Социализация и принадлежност: контакти се създават и извън офиса, често в по-неформална атмосфера.

3. Технология и оборудване: мобилните технологии позволяват да работите от почти всяко място.

4. Независимост: Много хора оценяват по-голямата автономия и възможността сами да организират работата си. Гъвкавото работно време позволява по-добър баланс между работата и личния живот.

5. Неформална атмосфера: външните места често предлагат по-спокойна и творческа работна среда.

6. Промяна на средата: Промяната на работното място може да спомогне да се избяга от монотонната рутина и да съдейства за изява творчеството на ума.Ролята на офиса като място за изграждане на общност

Според проучването „Collaboration & Beyond“ основните причини за желанието на служителите да се върнат в офиса са нуждата от обмен, вземане на решения, творческа изява и учене. Тези дейности подчертават важната роля на екипите и необходимостта от споделяне на общо пространство с колегите.

В най-добрия случай офисът е проектиран като „център на общността“, целящ да привлече и задържи най-добрите таланти. Той осигурява пространства и възможности за социални, образователни и развлекателни събития, укрепва чувството за общност и поддържа личното здраве и благополучие на служителите.Гъвкавост и хибридни работни модели

Независимо от стратегията, която една компания избере – да бъде „виртуална на първо място“, „офис при нужда“ или „предимно офис“ – необходимостта от осигуряване на гъвкавост, сътрудничество и свободата на избор остава. Примерът на Dropbox, който трансформира традиционните офис пространства в „студия“, показва как могат да изглеждат съвременните работни среди: пространства, пригодени за сътрудничество и индивидуални нужди.

Изборът на работно пространство зависи от много фактори, които отразяват както личните предпочитания, така и професионалните изисквания. Компаниите трябва да признаят тези нужди и да предложат гъвкави решения за насърчаване на удовлетвореността и продуктивността на служителите. Независимо дали в офиса или другаде, целта е да се създаде среда, която поддържа както ефективността, така и благосъстоянието на служителите.

Статията е по материал от Sedus - партньор на Offisphera.

Последни новини