Новини

Никром Мебел вече е OFFISPHERA

26.02.2017

На 20-ти февруари 2017г. в Търговския регистър в  партидата на „Никром мебел“ АД беше записано новото наименование на дружеството – „ОФИСФЕРА“ АД, което на латиница ще изписваме OFFISPHERA.

 Никром Мебел беше регистрирано в София през 1997г.  За тези 20 години активна дейност на българския пазар  за обзавеждане на преимуществено публични пространства,  реализирахме десетки хиляди малки и големи проекти в частния и обществения сектори и допринесохме за модернизацията на пространствата около нас. Гордеем се с множество забележителни постижения, оценени от нашите клиенти.  Имаме доверието на множество партньори – доставчици, с които заедно реализирахме вашите проекти. Натрупаният опит ни даде увереност да продължим по този път с още по-голям фокус върху реализацията  на проекти  за развитието на  условията за работа, почивка и забавления в публичните пространства с акцент върху офис средата.

 За да отбележим по-ясно тази промяна, както и да бъдем по-лесно идентифицирани на пазара, продължаваме напред като ребрандираме компанията като OFFISPHERA.

От момента на вписване на промяната на фирмата в Търговския регистър на 20.02.2017 г., се легитимираме в официална и търговска кореспонденция като „ОФИСФЕРА” АД. Тъй като е променено само фирменото наименование, а дружеството е същият правен субект с непроменен ЕИК, адреси на регистрация и изложбени салони, състав на управителни органи и собственици, не се налага промяна в подписаните до момента документи и разменена кореспонденция от името на „Никром мебел“ АД и нашите партньори и клиенти. Поетите от нас под името „Никром Мебел“ АД задължения, както и притежавани права, продължават да съществуват и се реализират вече под името „ОФИСФЕРА“ АД.

С нас ще можете да се свързвате на същите фирмени и мобилни телефони, както досега.

Същото важи и за електронните адреси с разширение @nikrombg.com. В нашите отговори по електронен път ние ще използваме новото разширение @offisphera.com, което е свързано с излизането на нашия нов сайт www.offisphera.com

Под новия ни фирмен бранд OFFISPHERA ние ще ви предлагаме най-модерните и ефективни решения   за организация на работната среда в офиса, като запазим и развиваме традицията ни на надеждни и лоялни партньори.   

Последни новини