Офис обзавеждане под наем

Когато започвате нов бизнес, разширявате съществуващия или за първи път стъпвате на българския пазар, вашият бизнес план включва ключовите дейности по подбор и наемане на персонала, избор и наемане на работни площи, както и търсене и закупуване на подходящо обзавеждане за офис пространството. Покупката на офис обзавеждане не винаги е най-подходящото финансово решение за една компания. Инвестицията в дълготрайни активи отколонява значителни парични средства, които биха могли да бъдат вложени в по-бързото  развитие и разширяване на основния бизнес, който генерира Вашите печалби. Наемайки обзавеждане за вашите офиси, Вие не замразявате част от Вашия капитал, а го насочвате към основния бизнес. Ако ви се наложи преместване, съкращаване или закриване на някаква дейност, не се грижите както за сградата, така и за наетото обзавеждане.  

Извън финансовите преимущества, наемането на офис обзавеждане под наем, генерира допълнително количество от най-ценния ви ресурс – времето. Всеки материален актив в експлоатация изисква постоянна поддръжка, за да се гарантира неговата функционалност и използваемост. Когато наемате офис обзавеждане, неговата поддръжка е наша грижа. Вашият ангажимент е единствено да го ползвате.

Наемането на офис обзавеждане е нова и малко позната услуга за българския пазар, където към момента доминира практиката за закупуване на офис мебели и столове. Повечето фирми, предлагащи и управляващи офис площи, като правило не предлагат офис пространствата обзаведени, тъй като в основния фокус на тези фирми не влиза управлението и експлоатацията на такива подвижни материални активи, каквито са офис мебелите. В този случай, ако търсите решение чрез наем на офис обзавеждане, обърнете се към нас и ние ще изготвим за Вас индивидуална оферта според Вашите специфични изисквания.


Свържете се с нас