Corner

Corner е система шумопоглъщащи предградни екрани с технологията Snowsound, предназначени за монтиране на бюрата и обособяване и разделяне на отделните работни места. Леката, но здрава конструкция и компактните размери на панелите позволяват монтирането им на бюрото върху дискретни тънки окачвачи в краищата на панелите.

Решенията със Snowsound технологията за бюро се допълват от Snowfront - панели с по-голям размер, които съдават визуална бариера и оптимизират акустичния комфорт на работното място.

Когато е необходимо още по-голямо уединение, са нужни и по-големи акустични панели. Това са Oversize - огромните шумопоглъщащи екрани, които изолират работното място както звуково, така и визуално.

Допълнителна информация
Контакти и запитвания
Направи запитване